<p id="uesuu"></p>
  <pre id="uesuu"><label id="uesuu"><menu id="uesuu"></menu></label></pre>

   <tr id="uesuu"></tr>
   <track id="uesuu"></track>
   讓寫作更高效,酷貓寫作歡迎您!
   當前位置:首頁 > 漢語詞典 > 詞語大全

   天讎

   發布時間:2023-03-17 18:18:02 查看人數:32

   天讎拼音:tiān chóu

   天讎的意思:

   指國仇。

   天讎分詞解釋

   天讎相似詞語

   天讎

   天讎相關詞語意思

   天雄的意思:中藥名。烏頭塊根上不生側根者﹐性味主治與附子略同﹐而性更烈。

   天難的意思:天降的災難。

   天隱的意思:稱隱而不仕之最高境界。

   天隨的意思:1.隨順天然;純任自然。2.見“天隨子”。

   天隅的意思:1.猶天邊。2.指極遠的地方。

   天陷的意思:指地勢低洼﹑泥濘易陷的地帶。

   天陲的意思:天邊。

   天險的意思:1.謂天勢高險。2.地勢高險之處;天然險要之地。[natural barrier]天然地勢險峻的所在

   天除的意思:天帝殿前的階級。

   天陛的意思:1.天宮臺階。借指天上宮闕。2.帝王宮殿之臺階。借指朝廷。

   天陳的意思:見“天陣”。

   天際的意思:天邊。[horizon]肉眼能看到的天地交接的地方孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流

   天阻的意思:1.高遠﹐如天之阻隔。2.猶天險。3.高山。

   天階的意思:1.宮殿的臺階。多借指朝廷。2.天宮的殿階。3.星名。

   天陣的意思:1.亦作“天陳”。陣法名。2.指小說中的所謂“天門陣”。3.指仁義之師。

   天讎相關詞語拼音

   • 浣花天拼音:huàn huā tiān
   • 學究天人拼音:xué jiū tiān rén
   • 學貫天人拼音:xué guàn tiān rén
   • 學際天人拼音:xué jì tiān rén
   • 神鬼天拼音:shén guǐ tiān
   • 孽海情天拼音:niè hǎi qíng tiān
   • 貪天拼音:tān tiān
   • 貪天之功拼音:tān tiān zhī gōng
   • 貪天之功以為己力拼音:tān tiān zhī gōng yǐ wéi jǐ lì
   • 貪天之功以為己有拼音:tān tiān zhī gōng yǐ wéi jǐ yǒu
   • 貪天之功,以為己力拼音:tān tiān zhī gōng,yǐ wéi jǐ lì
   • 貪天功拼音:tān tiān gōng
   • 恭行天罰拼音:gōng xíng tiān fá
   • 禍亂滔天拼音:huò luàn tāo tiān
   • 禍從天上來拼音:huò cóng tiān shàng lái
   • 禍從天降拼音:huò cóng tiān jiàng
   • 較讎拼音:jiào chóu
   • 禪天拼音:chán tiān
   • 禋天拼音:yīn tiān
   • 福與天齊拼音:fú yǔ tiān qí
   • 福地洞天拼音:fú dì dòng tiān
   • 福壽天成拼音:fú shòu tiān chèng
   • 福壽齊天拼音:fú shòu qí tiān
   • 貫天拼音:guàn tiān
   • 瑤天拼音:yáo tiān

   天讎詞語解釋

   國仇:

   因國家受到侵略而產生的仇恨:國仇家恨。

   ● 讎(讎)chóu ㄔㄡˊ

   ◎ 校對文字:校讎。讎校。讎定(校對并加以考證)。

   ◎ 同“仇1”。

   ◎ 同等:“史高與金安上……皆讎有功”。

   ◎ 售,給價。

   ◎ 應對:讎問(辯駁問難)。

   ◎ 古同“酬”,酬酢。

   ● 天tiān ㄊㄧㄢˉ

   ◎ 在地面以上的高空:天空。天際。天罡(北斗星)。天淵(上天和深淵,喻差別大)。天馬行空(喻氣勢豪放,不受拘束)。

   ◎ 在上面:天頭(書頁上面的空白)。

   ◎ 氣候:天氣。天冷。

   ◎ 季節,時節:冬天。

   ◎ 日,一晝夜,或專指晝間:今天。

   ◎ 指神仙或他們所住的地方:天上。天宮。

   ◎ 自然界:天塹。天時。天籟(自然界的聲音,如風聲、鳥聲、流水聲)。

   ◎ 〔天干(ɡān)〕古代用來記日或年的字,有“天干”和“地支”兩類,天干共十字:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,亦稱“十干”。

   ◎ 自然的、生成的:天然。天性。天職(應盡的職責)。天才(a.卓絕的創造力、想象力,突出的聰明智慧;b.有這種才能的人)。天倫之樂。

   天讎相關成語

   • 寧教我負天下人,休教天下人負我
   • 先天下之憂而憂,后天下之樂而樂
   • 天有不測風云,人有暫時禍福
   • 天有不測風云,人有旦夕禍福
   • 秀才不出門,而知天下事
   • 秀才不出門,能知天下事
   • 秀才不出門,全知天下事
   • 海闊從魚躍,天空任鳥飛
   • 海內存知己,天涯若比鄰
   • 天下本無事,庸人自召之
   • 天下本無事,庸人自擾之
   • 天下無難事,只怕有心人
   • 國以民為本,民以食為天
   • 當一天和尚撞一天鐘
   • 做一天和尚撞一天鐘
   • 做一日和尚撞一天鐘
   • 修身齊家治國平天下
   • 魂飛天外,魄散九霄
   • 順天者逸,逆天者勞
   • 順德者吉,逆天者兇
   • 順天者存,逆天者亡
   • 順天者昌,逆天者亡
   • 遠在天邊,近在眼前
   • 貪天之功以為己力
   • 貪天之功以為己有

   熱門詞語

   色播无码资源站
   <p id="uesuu"></p>
   <pre id="uesuu"><label id="uesuu"><menu id="uesuu"></menu></label></pre>

    <tr id="uesuu"></tr>
    <track id="uesuu"></track>